http://oms.com.pl http://zlomrex.pl
http://oms.com.pl/informacje http://www.oms.com.pl/spolka/ http://oms.com.pl/walki/ http://oms.com.pl/download/ http://oms.com.pl/system/ http://oms.com.pl/sekretariat/
wersja polska english version deutsch version deutsh version deutsh version
      Dzisiaj jest
  System jakości
  Certyfikaty
  Laboratorium
  Atesty produkcyjne
  Reklamacje
  Ochrona Środowiska


  Strona główna
  Powrót do poprzedniej


  
Drukuj tą stronę
  Zapisz lokalnie
  Poleć znajomemu
COGNOR Oddział OM Szopienice w Katowicach posiada pozwolenie zintegrowane nr. ŚR-II-6618/38/06/7/07 z dnia 18 czerwca 2007r., wydane przez Wojewodę Śląskiego. Zakres pozwolenia obejmuje instalację główną typu IPPC (gniazda odlewnicze) oraz instalacje pomocnicze. Tym samym pozwoleniem objęte zostało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku złomów metali nieżelaznych. Obecnie, wyroby z brązów produkowane są w min. 90% z odpadów metali nieżelaznych, powodując znaczącą oszczędność surowców naturalnych.

Instalacja eksploatowana przez OMS spełnia wymagania BAT w zakresie produkcji metali z surowców wtórnych. Stosowane procesy produkcyjne są małoodpadowe, bezściekowe i niskoemisyjne.

Wywiązujemy się ze wszystkich dotyczących nas wymogów formalno – prawnych w zakresie ochrony środowiska, w tym:
  • naliczanie i uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska ( na poziomie ok. 4000zł/półrocze)
  • prowadzenie ewidencji odpadów zarówno wytwarzanych, jak i przyjmowanych do odzysku,
  • składanie do właściwych organów zbiorczych zestawień danych,
  • wywiązywanie się z obowiązku odzysku i recyklingu opakowań wprowadzonych na rynek wraz z naszymi produktami,
  • przedkładanie do WIOŚ sprawozdania PRTR do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  • monitorowanie, ewidencjonowanie i sukcesywne usuwanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest i PCB)
  • prowadzenie pomiarów emisji i monitorowanie zużycia surowców, paliw i energii
Powyższe działania zapewniają realizację celów firmy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w którym „potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie."

OMS przyczynia się do poprawy jakości życia głównie z aspekcie ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwoju społecznego, pielęgnując tradycje zawodowe branży odlewniczej przy jednoczesnym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

                                                                                            Dodaj do ulubionych | Ustaw jako startową | Przydatne programy | Mapa serwisu