Wdrożenie w OM Szopienice Systemu Zarządzania Środowiskowego

Wdrożenie w OM Szopienice Systemu Zarządzania Środowiskowego

Aktualności
Data publikacji:  2022-05-25 15:48

Celem wdrożonego w OM Szopienice Systemu Zarządzania Środowiskowego jest zarządzanie oddziaływaniem na środowisko naturalne w taki sposób, aby działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej spójne z pełną działalnością naszej organizacji.

Podstawowym założeniem zarządzania środowiskowego w OM Szopienice  jest poprawa relacji między skutkami działalności człowieka a środowiskiem.