Tuleje

Wyższe własności wytrzymałościowe wyrobów

Zobacz nasze wyroby gotowe

Wyroby OM Szopienice odlewane metodą ciągłą poziomą

Stosunkowo łatwe obrabianie tulei dzięki bardzo dobrym właściwościowością wytrzymałościowymi

Specyfikacja Techniczna Wałki i Tuleje