Nowe linie technologiczne w OM Szopienice

Nowe linie technologiczne w OM Szopienice

Aktualności
Data publikacji:  2022-05-25 15:43

OM Szopienice na przestrzeni ostatnich lat zrealizował znaczące inwestycje mające na celu wymianę starego parku maszynowego o dużej energochłonności na nowe linie technologiczne charakteryzujące się mniejszą energochłonnością w przeliczeniu na jednostkę produktu, a co za tym idzie znacznie przyjaźniejsze dla środowiska. Do chwili obecnej zrealizowano dwa projekty współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, których efektem są dwie nowe linie technologiczne NL1 oraz NL2. Zmodernizowano także układy odpylające.